دوره آموزشی ممیزی ایمنی راه

محل برگزاری

تهران- هتل المپیک

زمان برگزاری

 8 ساعت (یک روزه)    |     11 شهریور 1394 

شرکت کنندگان

اعضای شورای شهر شهرستان ها- معاونین و کارشناسان حمل و نقل و ترافیک مناطق تهران و شهرستان ها-مدیران عامل اتوبوسرانی شهرها- مدیران، معاونین و کارشناسان سامانه‌های تندروی تهران- کارشناسان شرکت‌های مشاور- دانشجویان.

گالری