دوره مهندسی ارزش در حمل ونقل

ارزش

محل برگزاری

  • تهران- هتل المپیک

زمان دوره

  •   28 مرداد 1394  |  8 ساعت (یک روزه)

شرکت کنندگان

اعضای شورای شهر شهرستان ها- معاونین و کارشناسان حمل و نقل و ترافیک مناطق تهران و شهرستان ها-مدیران عامل اتوبوسرانی شهرها- مدیران، معاونین و کارشناسان سامانه‌های تندروی تهران- کارشناسان شرکت‌های مشاور- دانشجویان.

گالری