دوره های پیشین

دوره پیشین
 
freehand1

زمان برگزاری

6 و 7 بهمن ماه 1395

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال

شرکت کنندگان

دانشجویان، کارشناسان شهرداری‌ها و شرکت‌های مهندسین مشاور

گالری تصاویر

 
 
 
arzesh1-2

زمان دوره

20و 21 آذر ماه 1395

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال تهران

شرکت کنندگان

شهرداری ها و شرکتهای مهندسین مشاور

گالری

 
 
emanirah3

زمان برگزاری

7 مهر 1395

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال - تهران
Olmp Nama b

شرکت کنندگان

شهرداری ها، شرکت های عمرانی و مهندسین مشاور، دانشگاه ها

گالری

 
 
emanirah2

زمان برگزاری

 چهارشنبه 30 تیرماه 1395

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال - تهران
Olmp Nama b

شرکت کنندگان

شهرداری ها، ادارات کل حمل و نقل و پایانه های استان ها، شرکت های مهندسین مشاور، دانشگاه ها

گالری

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال
Olmp Nama b

زمان دوره

11 خرداد 95

شرکت کنندگان

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قائم شهر، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه، سازمان نظام مهندسی استان قم، شرکت های مهندسین مشاور، دانشجویان و کارشناسان حوزه حمل و نقل و ....

گالری تصاویر

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال - تهران
Olmp Nama b

زمان دوره

21 اردیبهشت 1395

شرکت کنندگان

معاونت حمل و نقل شهرداری مناطق تهران، شرکت های مهندسین مشاور، کارشناسان و دانشجویان

گالری تصاویر

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال تهران

IMG 6464-2

زمان دوره

نهم اسفند ماه 1396 (8 ساعت یکروزه)

شرکت کنندگان

تمامی افراد و سازمان‌های مرتبط با حمل‌و‌نقل

گالری تصاویردانلود فرم ثبت نام

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال تهران

زمان برگزاری

16 دی ماه 94

شرکت کنندگان

سازمان حمل و نقل ترافیک تهران و زنجان، شهرداری ساوه، اتوبوسرانی شهرداری ساوه و حومه-سمنان و حومه-بوشهر-شهریار و حومه،دزفول-زنجان-اصفهان-نیشابور، اتوبوسرانی تندرو تهران سامانه های 6.2.3 و شرکتهای مهندسین مشاور و کارشناسان حمل و نقل

گالری

محل برگزاری

هتل المپیک - تهران

hotel-olampic

زمان برگزاری

آبان ماه 1394

شرکت کنندگان

سازمان حمل و نقل ترافیک تهران و بندرعباس، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه یک و ده تهران و نسیم شهر، شهرداری شیراز، تاکسیرانی بندرعباس و نسیم شهر، شرکت خودرو سرویس شهر

گالری تصاویر 

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال - تهران

زمان برگزاری

مهر ماه 1394

شرکت کنندگان

کارشناسان حمل و نقل سازمان حمل و نقل ترافیک تهران، قزوین و بندرعباس، شهرداری تهران، بندرعباس، کرج، اعضای شورای شهر کرج، راه آهن، کارشناسان و مهندسین شرکت های مشاور

گالری

 

محل برگزاری:

هتل المپیک | تهران

زمان برگزاری:

مرداد ماه 1394

شرکت کنندگان:

اعضای شورای شهر شهرستان ها- معاونین و کارشناسان حمل و نقل و ترافیک مناطق تهران و شهرستان ها-مدیران عامل اتوبوسرانی شهرها- مدیران، معاونین و کارشناسان سامانه‌های تندروی تهران- کارشناسان شرکت‌های مشاور- دانشجویان.

گالری:

محل برگزاری:

هتل المپیک | تهران

زمان برگزاری:

28مرداد | 8 ساعت

شرکت کنندگان:

اعضای شورای شهر شهرها، معاونین و کارشناسان حمل و نقل و ترافیک شهرستان ها، مدیران، معاونین و کارشناسان اتوبوسرانی تهران و شهرستان ها، مدیران و کارشناسان سامانه های شهر تهران، شرکت های مشاور و مدرسین دانشگاه‌ها.

گالری تصاویر :محل برگزاری:

شهرداری قم اردیبهشت 1394 | 16 ساعت

زمان برگزاری:

اردیبهشت 1394 | 16 ساعت

شرکت کنندگان:

کارشناسان حمل و نقل و ترافیک شهرداری و ترافیک شهرداری قم

گالری تصاویر :

محل برگزاری:

هتل المپیک | تهران

زمان برگزاری:

28مرداد | 8 ساعت

شرکت کنندگان:

اعضای شورای شهر شهرها، معاونین و کارشناسان حمل و نقل و ترافیک تهران و شهرستان ها، مدیران، مدیران عامل اتوبوسرانی تهران و شهرستان ها، مدیران و کارشناسان سازمان‌های قطار شهری شهرستان‌ها و شرکت‌های مشاور.

گالری تصاویر :

محل برگزاری

تهران- هتل المپیک

زمان برگزاری

 8 ساعت (یک روزه)    |     11 شهریور 1394 

شرکت کنندگان

اعضای شورای شهر شهرستان ها- معاونین و کارشناسان حمل و نقل و ترافیک مناطق تهران و شهرستان ها-مدیران عامل اتوبوسرانی شهرها- مدیران، معاونین و کارشناسان سامانه‌های تندروی تهران- کارشناسان شرکت‌های مشاور- دانشجویان.

گالری