دوره آموزشی ممیزی ایمنی راه

Untitled-2

عنوان دوره

دوره آموزشی ممیزی ایمنی راه

سطح دوره

سطح یک (پیشنیاز ندارد)

زمان دوره

یکم اردیبهشت 1395

مکان برگزاری

 هتل آکادمی فوتبال تهران
Olmp Nama b

گواهینامه دوره

مدرک رسمی (انگلیسی و فارسی)  از طرف "انجمن مهندسی حمل و نقل ایران"

محتوای دوره

 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﯿﺰي اﯾﻤﻨﯽ راه
 • اﺻﻮل ﻣﻤﯿﺰي اﯾﻤﻨﯽ راه
 • ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻤﯿﺰي اﯾﻤﻨﯽ راه
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖﻫﺎي ﻣﻤﯿﺰي اﯾﻤﻨﯽ راه
 • ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻤﯿﺰي اﯾﻤﻨﯽ راه
 • ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻤﯿﺰي اﯾﻤﻨﯽ راه

مخاطبان دوره

 مدیران، کارشناسان و دانشجویان حوزه حمل و نقل و ترافیک و راه و ترابری

ویژگی های منحصر به فرد دوره

 • بهره‌گیری از بهترین و مجرب‌ترین اساتید
 • رعایت سطح و استانداردهای آموزشی در دوره
 • ساختار كامل دوره و تركیب مناسب مطالب
 • به كارگیری متون و مطالعات موردی (Case Study) به روز موجود در ایران و سطح جهان
 • آموزش مفاهیم تئوری با تاكید بر نحوه به كارگیری مفاهیم در عمل
 • سازگاری برنامه كلاس با محدودیت زمانی افراد
 • ارائه مستندات آموزشی مورد نیاز به فراگیران
 • برگزاری دوره در محیطی آرام و مناسب

ثبت نام و هزینه

گام یکفرم ثبت نام را از اینجا دانلود کنید : Word -

گام دوگام دو:


فرم را پر کنید و به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا به شماره فکس 89781549-021 ارسال نمایید

گام سه

نوع ثبت نام

هزینه ثبت‌نام

ثبت نام عادی

2.900.000 ریال (290.000تومان)

ثبت نام دانشجویی

تخفیف دانشجویی - تماس گرفته شود

ثبت نام سازمانی و اعضای انجمن و مرجع دانش حمل و نقل ایران ثبت نام با تخفیف سازمان های دولتی و شهرداری های سراسر کشور- 

هزینه ثبت نام را (با توجه به جدول فوق) به شماره کارت ذیل واریز نمایید:

شماره کارت بانک اقتصاد نوین- جواد جمعه پور چهارامان (دبیر آموزش)

6274 - 1211 - 6159 - 9030


شماره حساب بانک اقتصاد نوین- جواد جمعه پور چهارامان (دبیر آموزش)

104 - 800 - 5276274 - 1
گام چهارجهت پیگیری ثبت نام با شماره های ذیل (خانم طحانی) تماس حاصل فرمایید.

021-88973384
021-66125715