دوره اصول و مبانی حمل و نقل شبه همگانی

محل برگزاری

هتل المپیک - تهران

hotel-olampic

زمان برگزاری

آبان ماه 1394

شرکت کنندگان

سازمان حمل و نقل ترافیک تهران و بندرعباس، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه یک و ده تهران و نسیم شهر، شهرداری شیراز، تاکسیرانی بندرعباس و نسیم شهر، شرکت خودرو سرویس شهر

گالری تصاویر