دوره برنامه‌ریزی سیستم اتوبوسرانی شهری

bus1

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال تهران

زمان برگزاری

16 دی ماه 94

شرکت کنندگان

سازمان حمل و نقل ترافیک تهران و زنجان، شهرداری ساوه، اتوبوسرانی شهرداری ساوه و حومه-سمنان و حومه-بوشهر-شهریار و حومه،دزفول-زنجان-اصفهان-نیشابور، اتوبوسرانی تندرو تهران سامانه های 6.2.3 و شرکتهای مهندسین مشاور و کارشناسان حمل و نقل

گالری