دوره طراحی و جانمایی علائم ترافیکی(اخباری-انتظامی-اخطاری)

Alaaem-22-ok

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال - تهران
Olmp Nama b

زمان دوره

21 اردیبهشت 1395

شرکت کنندگان

معاونت حمل و نقل شهرداری مناطق تهران، شرکت های مهندسین مشاور، کارشناسان و دانشجویان

گالری تصاویر