دوره آموزشی عارضه سنجی ترافیکی

عارضه سنجی ترافیکی

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال
Olmp Nama b

زمان دوره

11 خرداد 95

شرکت کنندگان

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قائم شهر، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه، سازمان نظام مهندسی استان قم، شرکت های مهندسین مشاور، دانشجویان و کارشناسان حوزه حمل و نقل و ....

گالری تصاویر