دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته طراحی علائم ترافیکی با استفاده از FreeHand و Corel

FreeHasndafter

زمان برگزاری

6 و 7 بهمن ماه 1395

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال

شرکت کنندگان

دانشجویان، کارشناسان شهرداری‌ها و شرکت‌های مهندسین مشاور

گالری تصاویر